– Det är en stor ära. För LRFs del innebär det att vi kan bli en ännu mer aktiv del i beslutsfattanden inom Copa och ger oss större chans att påverka EUs agenda. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år.

Jord- och skogsbruk nyckeln till hållbar framtid

Jord- och skogsbruk är en nyckelsektor för att EU ska uppnå målen i Green Deal. De gröna näringarna kan förse samhället med klimatsmart mat, erbjuda fossilfria alternativ till många material och produkter, bidra till energiomställningen med grön energi.

– Dessvärre ses jord- och skogsbruket alltför mycket som ett problem i de strategier som presenterades av EU-kommissionen i Farm to Fork och Biodiversitetsstrategin i maj. Därför blir en av målsättningarna med mitt vice ordförandeskap att hjälpa till att ge EUs bönder en starkare röst i debatten och visa att vi inte är ett problem utan en del av lösningen, säger Palle Borgström.

"LRF har alltid varit konstruktiv part"

Copa är den europeiska paraplyorganisationen för lantbruksorganisationer (Copa) och jordbrukskooperativ (Cogeca). LRF är en aktiv medlem av båda. Till ordförande valdes Christine Lambert från Franska FNSEA.

– Jag ser fram emot att jobba ihop med Palle Borgström. LRF har alltid varit en aktiv och konstruktiv part i Copa och jag är övertygad om att det svenska perspektivet kommer att bidra med mycket positivt till Copas arbete, säger Christiane Lambert, nyvald ordförande i Copa.

Copa Cogeca har totalt 72 medlemmar från 27 medlemsstater och representerar 23 miljoner bönder och 22 000 jordbrukskooperativ. Organisationen startades inom dåvarande EG 1958 och LRF blev medlem 1992. Övriga viceordföranden I Copa är Tim Cullinan, IFA, Irland, Pedro Gallardo, ASAJA, Spanien, Massimiliano Giansanti, Confagricultura, Italien, , Mladen Jakopovic, Croatian chamber of Agriculture, Kroatien och Roomet Sormus, Estonian farmers organisations and Chambers of Commerce, Estland