Att vecka 47 är viktig för LRF och svensk, hållbar jord- och skogsbruk visades i fjol när LRF Jönköping och LRF Tranås problematiserade byggandet på åkermark. Knappt ett år senare togs ett unikt beslut i Jönköpings kommunfullmäktige att förbjuda byggnationer på åkermark. Något som gav eko i hela Sverige och som LRF Norrbotten lyfter i sin nyproducerade film till kommunpolitikerna.

Även i år är hållbarhet tema och flera roliga och kreativa idéer är redan planerade och genomförda. Filmer med LRFs hållbarhetsexpert Jens Berggren hittar du här.

Borgholms och Mörbylångas kommungrupper har bjudit in makthavare för att prata om biotopskyddet i allmänhet och stenmurar i synnerhet. Karlhamns kommun lyfter upp företaget, Framtida Bruk, som berättar om sin framgångssaga.

LRF Sydost bjöd in sina riksdagspolitiker på ett digitalt gårdsbesök som lockade fler deltagare än vanligt. 

8 av 14 skolor nedläggningshotade

I Vetlanda tar man hjälp av lokala komiker, på Gotland kommer man dels visa de lokala politikerna hur långt LRF-medlemmarna har kommit i hållbarhetsfrågorna men också påvisa problemet med att över hälften, åtta av 14 grundskolor på ön är nedläggningshotade.

- Då är vi inne på den sociala hållbarheten som också är väldigt viktig. Att kunna bo och arbeta på landsbygden är en förutsättning för att vi ska ha lantbruksföretag, säger LRF Gotlands hållbarhetsambassadör Julia Österlund.

Antar du LRF Ungdomens utmaning?

LRF Ungdomen utmanar alla att äta svenskt, fotografera tallriken och lägga upp på sociala medier under #KliMaten. Se filmen med LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén här.

Även LRFs förbundsordförande Palle Borgström kommer vara aktiv under veckan.
- Det är när vi jobbar tillsammans i hela folkrörelsen som vi har chans att få genomslag för våra frågor. Jag ska bland annat diskutera artskyddsförordningen med Naturvårdsverkets generaldirektör. Vi jobbar också på att få till möten med partiernas finanspolitiska talespersoner. Hållbarhet måste vara lönsamt för att vi ska kunna driva och utveckla våra företag. Vi ska vara stolta över det arbete vi gör och den produktion vi har, vecka 47 handlar om att kommunicera just det.

lrf.se/vecka47 lägger vi kontinuerligt upp material och inspiration.