För att viltskadorna ska minska behövs en politik som balanserar viltets nytta med de stora skador det orsakar. Det behövs också åtgärder på gårdsnivå. Bland annat ska jakten skötas, skadorna mätas och beräknas och kunskapen sitta där den ska. 

I år är viltskador ett av dem områden som LRF lägger mycket tid och resurser på, från norr till söder.  Här är de fem mål som LRF har satt för 2021:

  1. Fler skriftliga jaktavtal. Många fler markägare behöver ha skriftliga jaktavtal. Det är grunden för att komma tillrätta med viltskadorna. 
  2. Mätmetoder för att beräkna viltskador i jordbruk. Jordbruket behöver kunna redovisa hur stora skadorna är. LRF presenterar med hjälp av SLU en standardiserad bur som stänger ute viltet. Det ger möjlighet att jämföra betad och obetad mark.
  3. Ta fram toleransnivå för viltskador
    i jordbruk. En viss nivå av skada i åker kommer vi inte ifrån. I år ska vi enas om var toleransnivån ska ligga.
  4. Kompetensutveckling inom
    älgförvaltningen. LRF ska erbjuda mer kunskap till de som representerar privata markägare i till exempel älgförvaltningsgrupper.
  5. Förenkla skyddsjakten på rovdjur. När det väl gäller måste skyddsjakten fungera, det ska LRF arbeta för bland annat mot Länsstyrelsen. LRF ska också öka markägares kunskap om paragraf 28 i jaktförordningen. 

Mer information kommer löpande.

Läs Michael Anderssons krönika om viltskador och eget ansvar.

Har du frågor? Hör av dig till Björn Galant som projektleder årets satsning mot viltskador. Han nås på 070-638 95 58 eller bjorn.galant@lrf.se.