Oron för det försämrade underhållet förstärktes av Transportföretagen som har räknat ut att underhållsskulden kommer att mer än fördubblas de kommande 10 åren om ingenting görs.

Trafikverket anser att de saknar tillräckliga medel och därför prioriterar högtrafikerade vägar. Verket bedömer att det skulle behövas minst ytterligare 3 miljarder för att ens bihålla dagens standard.
Det bristande underhållet, särskilt på landsbygden, är en fråga LRF och LRF Entreprenad ständigt lyfter som ett problem för företagen i det gröna näringslivet. Den 12 februari anordnades ett webbinarium tillsammans med Transportföretagen om vägunderhållet. Webbinariet modererades av journalisten Willy Silberstein och som avstamp intervjuades Mikael Bäckström, från riksförbundsstyrelsen och LRF Entreprenad, samt Transportföretagens samhällspolitiske chef, Tina Thorsell.

"Ta infrastrukturministern i örat"

Mikael Bäckström fick frågan om vad han skulle göra om han fick vara landsbygdsminister en dag och svarade ”Jag skulle ta infrastrukturministern i örat och tala om att vi behöver minst fördubbla underhållsbudgeten till våra vägar.”

Landsbygdsminister Jennie Nilsson deltog och berättade om hur regeringen arbetar för att hela Sverige ska leva och de satsningar regeringen har gjort på vägar och på bredband. Hon menade att satsningar på underhåll måste vägas mot andra samhällsfrågor, men att hon lovar att arbeta internt för frågan inom regeringen.

Tina från Transportföretagen återkom och redovisade deras färska undersökning om hur underhållsskulden för vägarna ökar för vart år. Hon berättade att skulden av eftersatt underhåll kommer mer än att fördubblas de kommande tio åren om ingenting görs. Det innebär att fler vägar i Sverige kommer att vara i dåligt respektive mycket dåligt skick.

"Uppror på gång"

Två kommunpolitiker från de viktiga skogslänen, Dalarna och Kronoberg, deltog med sin syn på vägunderhållet.

Webbinariet avslutades med ett panelsamtal mellan Lotta Gröning, krönikör på Expressen samt Edvard Hollertz, ledarskribent på ATL. Både Edvard och Lotta är djupt oroade över samhällsutvecklingen och ifrågasätter om boende och företag på landsbygden faktiskt får någonting för sina skattepengar. Lotta Gröning menade att det känns som att landsbygdsbor inte är lika mycket värda som stadsbor och berättade om de människor hon träffar med orden ”det är uppror på gång och därför måste vi ta frågan på allvar”.

Se hela webbinariet på lrf.se/webbinarier