Det kommer nya regler för registrering av anläggning (före detta produktionsplatsnummer) den 21 april. För merparten av lantbrukets djur är det inga större nyheter, möjligen med undantag av gris då Jordbruksverket funderar på att ersätta leverantörsnummer med SE-nummer.

För hästhållarna däremot blir det stora förändringar då det kommer att ställas krav på att anläggningar ska registreras även för detta djurslag. På LRF Häst har vi redogjort specifikt hur det påverkar dig som hästägare.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida