Två av LRFs experter berättar om två aktuella direktiv där LRF lämnat synpunkter: förnybartdirektivet (RED II) och LULUCF.

Jenny Näslund, energiexpert på LRF:

Varför behöver LRF driva frågor i EU?

Vi behöver jobba hårt med att påverka EU i den riktning som är mest gynnsam för det svenska lantbruket. Vi behöver både förklara hur vi kan bidra till att ersätta den fossila energin på ett hållbart sätt men också driva frågor som underlättar branschens egen omställning till fossilfrihet.

På vilket sätt spelar förnybartdirektivet (RED II) roll för LRFs medlemmar?

Förnybartdirektivet kommer bestämma hur stor andel av energianvändningen som ska vara förnybar inom EU. Eftersom våra medlemmar både levererar restprodukter från skogen och jordbruket till energisektorn, producerar egen energi så som biogas, biodrivmedel och el, och är energianvändare, så kommer direktivet kunna påverka dem ganska mycket.

Vilka synpunkter har LRF på förnybartdirektivet?

Dels vill ha mer förnybar energi inom EU och specifikt inom transportsektorn eftersom den är väldigt fossilbaserad. Dels vill vi undvika detaljreglering som skulle hindra oss från att leverera råvara till förnybar energi.

Maria Dirke, klimatexpert på LRF:

Vad är LULUCF, det andra direktivet som är aktuellt just nu?

Jag kallar det för ett bokföringssystem för markbaserad verksamhet. Det beräknar upptag och utsläpp av växthusgaser.

Vilka synpunkter har LRF lämnat?

Dels att vi vill att den koldioxid som binds in i jorden och i skogen ska bidra till fossilfrihet. Den ska inte användas i beräkningar för att andra ska få fortsätta släppa ut. Dels är det att förklara att den verkliga klimatnyttan av skogsbruket är just brukandet. Det gör det möjligt att bygga och leva utan fossilbaserade produkter, lagra koldioxid i träbyggnader och samtidigt låta planterad och växande skog ta upp stora mängder koldioxid.

Här kan du läsa mer om LRF Skogsägarnas svar på remisserna.