Lotta Folkesson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och styrelseordförande i We Effect, beskriver svältkatastrofen som riskerar att bli den värsta under en generation. Den pågående kampanjen ”Hela Sverige mot hunger” syftar till att hjälpa akut.

– Fler riskerar att dö av hunger än av viruset, men det är ändå sjukdomen som är grundorsaken. Samhället stänger ner och människor kan inte skörda, inte ta sig till marknader och demokratiska institutioner försvagas. Nu är det mat på bordet som gäller. Vi måste mildra de fruktansvärda effekter som Corona har, säger Lotta Folkesson.

För att få genomslag använder sig kampanjen av både traditionell och social media samt influencers.

– Pengarna måste in snabbt. Kraftsamlar vi så kanske vi kan mildra den värsta hungerkatastrofen på 50 år, säger Lotta Folkesson.

LRFs ambassadörer är motorn

LRFs engagemang för att bekämpa hunger och fattigdom sker annars med längre tidsperspektiv och har gått via We Effect sedan hjälporganisationen startade. Drivmotorn i LRFs engagemang är ambassadörerna som jobbar helt utan ersättning. Totalt är de 18 personer, varav 17 är regionalt valda och en representerar LRF Ungdomen.

Kristina Bengtsson, LRFs Folkrörelseutvecklingsenhet, säger att ambassadörernas arbete kulminerar på årsstämmorna och det är viktigt att de får utrymme även när dessa sker digitalt.

– Just nu, med pandemin, riskerar 350 miljoner människor svält och det finns ett akut behov av hjälp. Annars bygger We Effect på idén om hjälp till självhjälp, genom bland annat utbildning i studiecirklar och i att få igång kooperationer i byarna så att de kan förhandla gemensamt, säger Kristina Bengtsson.

We Effect verkar i 20 länder

Fattigdom och hungersnöd finns i hela världen och We Effect verkar i 20 länder på fyra kontinenter. Kristina Bengtsson har själv rest till Malawi i sydöstra Afrika och sett hur det fungerar i praktiken.

– Det handlar mycket om att skapa former för att sprida kunskap. Hur deras lantbruk funkar vet de bäst lokalt. Det är också viktigt att få igång spar- och lånegrupper som är en väg för kvinnor att få en viktig roll i det lokala samhället. Det skapar sånt som finns kvar efter att vi har lämnat.

Så här bereds ambassadörerna plats under stämmorna

Även i år görs appeller för insamling till We Effect i samband med stämmorna.

I stället för att kliva upp på scen står ambassadörerna redo att delta digitalt.

Materialet som ska visas och tekniken med detta, tar regionernas stämmoansvariga hand om.

LRF en av grundarna av We Effect

We Effect jobbar långsiktigt med fattigdomsbekämpning sedan 1958.
Grundprincipen är kooperation och hjälp till självhjälp. Utbildning och samarbete är en förutsättning för förändring och studiecirklar har använts som biståndsmetod sedan starten.
We Effect har verksamhet i 20 länder i fyra världsdelar och är en av Sidas ramorganisationer.
LRF är en av grundarna och varje år går 20 kronor per LRF-medlemsavgift till We Effect.