- Det är förstås glädjande. Många lantbrukare har ställt om till ekologiskt tack vare ökad efterfrågan och målen i livsmedelsstrategin. Men det finns orosmoln som vi måste ta på allvar, säger Elvira Forsström som är LRFs expert på ekologiskt.

Störst ökning har skett för spannmål, +12,2%.
Färsk kyckling, 6,4%, nötkött, +4,8%, och ägg, +3,5%, visar också positiva siffror i Svenskt ekoindex färska rapport.
Mer bekymmersamt ser det ut för mejerivarorna som har backat med närmare två procent och att ökningen för ekologiskt relativt sett inte är lika stor som den konventionella.

- Pandemin har absolut haft påverkan på försäljningen av den ekologiska mjölken, eftersom stora inköpare inom offentliga kök har minskat sina inköp på grund av pandemin, säger Elvira Forsström.

Sverige är eko- trea i EU

Var tredje tallrik, 31 procent, som serveras i de svenska kommunerna är svensk-ekologisk och 39 procent är ekologisk i offentlig sektor. Det är en ökning med en procent jämfört med senaste mätningen. I Danmark är 22 procent ekologisk, i Finland 12 procent och Norge 1 procent.

I Sverige är andelen ekologiskt brukad jordbruksareal är 20 procent, vilket gör att Sverige tillsammans med Österrike och Estland ligger på topp tre inom EU med andel ekologisk jordbruksareal.

"Alla i kedjan måste tar ansvar"

- I Sverige har vi relativt sett goda förutsättningar för ekologisk produktion och det är klokt att utnyttja det. Men vi har sett att omställningstakten till ekologisk produktion har stannat av och till och med minskat de två senaste åren. Nyligen aviserade regeringen att de ska satsa ytterligare 25 miljoner kronor på ekologisk produktion. Det är bra och nödvändigt om vi ska kunna stärka vår konkurrenskraft för det ekologiska jordbruket. Även i EU prioriteras ju ekologiskt jordbruk genom Farm to Fork och Green Deal med mål om 25 % ekologisk jordbruksmark till 2030. Ska vi fortsätta att vara ledande nation så måste alla i livsmedelskedjan ta sin del av ansvaret, säger Elvira Forsström.

LÄS MER: Ekomatcentrums marknadsrapport