Var med när Ludvig & Co och LRF tillsammans reder ut begreppen kring årets nyheter inom SAM och nya CAP.

Innehåll i det webbsända seminariet
• Jordbrukarstödens nuläge och framtid
• Förlängningsåren 2021-2022
• Nya CAP från och med 2023
• CAP-processen och tidplan