Frågan om utfodring av vilt är uppe för politisk diskussion igen. Den 1 februari är sista dagen att lämna in synpunkter på regeringens förslag, vilket LRF har gjort. 

Budskapet från LRF är tydligt: överdriven utfodring måste begränsas för att minska viltpopulationerna och deras skador på skog och livsmedelsproduktion.

LRF vill att regerings förslag görs om på flera punkter, bland annat:

 • att förbud och villkor ska omfatta större områden och gälla över längre tid
 • att utfodring och åtling ska definieras i jaktförordningen

Här finns hela LRFs remissvar.

Reglerad utfodring en viktig pusselbit

Utfodringen är en viktig pusselbit för att minska viltskadorna. Anledningen är att överdriven utfodring kraftigt ökar djurens naturliga överlevnad och förmåga att föröka sig. 

- Det är orimligt att det ska vara lagligt att gynna arter som kostar miljarder varje år i jord- och skogsbruk. Vi har exempelvis en livsmedelsstrategi som syftar till att producera mer livsmedel, och i vissa delar av Småland får man lägga ned jordbruket eftersom det inte går, med tanke på framför allt vildsvin. Det går inte ihop,  säger Anders Wetterin, viltexpert på LRF, i en intervju med nyhetsbyrån TT.

Naturvårdsverket har bestämt att lantbrukets kostnader för vildsvinsskador ska halveras till 2025. Att reglera överdriven utfodring är ett kostnadseffektivt sättet att närma sig det målet. 

Så här tycker LRF om utfodring och viltskador

 • Överdriven utfodring av vilt måste minska radikalt.
 • Följande förslag skulle långsiktigt minska skadorna i jord- och skogsbruk och i trafiken:
 1. Förbud och villkor om utfodring måste omfatta ett stort område för att ge effekt. Helst i storleken av en kommun.
 2. Förbud och villkor måste gälla över en längre tid för att ge effekt, minst ett år.
 3. Utfodring och åtling ska definieras och därmed särskiljas i jaktförordningen. Det ska inte vara möjligt att hälla ut tonvis med foder och kalla det för åtling.
 4. Om länsstyrelsen villkorar utfodring i stället för beslut om lokala förbud ska rotfrukter inte vara tillåtet fodermedel.
 • Dagens stora viltstammar ger enorma skador på livsmedelsproducerande åkrar och på skogarna.
 • Utfodringen gör viltets förmåga att reproducera sig onaturligt stor. Utfodringen bidrar därför till de stora viltstammarna och skadorna för miljarder kronor årligen i skogen och lantbruket.
 • Vildsvinen orsakar skador för 1,1 miljarder per år (SLU 2015) vilket motsvarar 1 375 000 matkassar* per år som aldrig ens når butiken.
 • Utfodring av vilt motverkar målet om ökad livsmedelsproduktion enligt livsmedelsstrategin.
 • I skogen förstör viltet plantor och småträd till en kostnad av 11,9 miljarder kronor varje år (Källa: Skogsbranschen). Därmed förstörs 6,9 miljoner m3 virke varje år. Omvandlat till förnybara produkter motsvarar det virke till 13 000 villor, 500 000 ton pappersmassa och 8,6 miljoner liter miljödiesel.
 • Viltskadorna i skogsbruket är ett slöseri av förnybara produkter och motverkar Sveriges väg mot ett fossilfritt samhälle.

* Räkneexemplet baseras på PROs noterade kostnad för en av de dyrare matkassarna i Sverige 2019, 800 kronor.

Om du vill veta mer

Här finns regeringens viltutfodringsremiss

Här kan du läsa LRFs remissvar

Viltutfodring i media

Aftonbladet: LRF: Mer krävs för att stoppa svinen