Många lantbrukare gör viktiga insatser för att minska förlusterna av växtnäring. Med utmärkelsen Årets Östersjöbonde vill WWF i samverkan med LRF lyfta fram det positiva miljöarbete som görs av Sveriges bönder. Det kan till exempel handla om fosfordammar, tvåstegsdiken, fånggrödor, strukturkalkning, precisionsodling och miljöanpassade skyddszoner.

Vem kan jag nominera? Som lantbruksföretagare kan du nominera dig själv eller något företag du tycker ligger i framkant.

Måste det vara en speciell produktion? Nej. Produktionen kan vara ekologisk eller konventionell.

Är det bara företag nära Östersjön som kan delta? Nej, företagen behöver inte ligga nära kusten. Större delen av Sverige ligger inom Östersjöns avrinningsområde och alla kan vara med och göra skillnad för vattenmiljön.

Vad vinner man? Årets Östersjöbonde får ett pris på 10 000 kr. En internationell jury utser sedan en regional pristagare som får 100 000 kronor.

Anmäl dig här senast 30 april 2021