LRF har tagit del av Jordbruksverkets underlag och förslag om framtida CAP och kommenterar dem i brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson och till ledamöterna i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

Avsikten är få fram en stark CAP-budget med bra ersättningar och åtgärder som ligger i linje med riksdagsbeslutet om en ökad livsmedelsproduktion i hela landet.

I breven tar LRF upp

  • Finansieringen av CAP
  • De ettåriga miljö- och djurvälfärdsersättningarna
  • Kompensationsstödet
  • Investeringsstödet
  • Åtgärder för unga lantbrukare
  • Betesmarksersättningen
  • Skyddszoner
  • Övriga ersättningsformer i pelare 1
  • Förenkling och snabba utbetalningar

Läs första brevet här.

Läs andra brevet här