Målet med avsiktsförklaringen är jämlika och jämställda studiemiljöer och arbetsplatser inom de gröna näringarna, och att arbeta tydligt mot diskriminering och trakasserier. Så här säger Palle Borgström om avsiktsförklaringen för grön sektor.

- Det är viktigt att vi inom branschen tillsammans är tydliga om den framtid vi vill ha. Många av de organisationerna som skriver under, inklusive LRF arbetar redan mycket med denna typen av frågor men jag ser ett värde i att vi enade kan skriva under denna avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen handlar inte bara om jämställdhet utan också om jämlikhet. Vad innebär det för LRF?

- Att man oavsett vem man är ska ges samma förutsättningar och behandlas lika. De gröna näringarna ska vara en bransch som välkomnar alla och tar tillvara på allas unika kunskap och erfarenheter, det är så vi utvecklas.

Hur arbetar LRF för jämställda arbetsförhållanden och mot trakasserier?

- Vi synliggör att problemen finns, bland annat genom arbetet i Jämställdhetsakademin och vi gör vårt bästa för att inte backa från tuffa diskussioner som kan behövas tas i dessa ämnen. Vår roll är dock inte att styra över våra medlemsföretag, vi kan facilitera diskussion och lyfta ämnet, men vi ska inte styra hur våra medlemsföretag driver sina verksamheter.

Varför är det viktigt att LRF arbetar med jämställdhet

- Det är en ödesfråga för utvecklingen av de gröna näringarna i framtiden. I dagsläget ser vi att en del unga som gärna vill jobba med lantbruk och är intresserade, väljer att söka sig till andra branscher på grund av att den kultur och jargong som finns. För att utvecklas som företagare och som bransch måste vi ta tillvara på den kompetens och erfarenhet som finns att tillgå, mångfald är bra och utvecklande.

Vad tillför avsiktsförklaringen till det arbete som redan görs genom LRFs Jämställdhetsakademi?

- Det har konstaterats att osunda normer formas tidigt, bland annat i samband med studier. I och med avsiktsförklaringen krokar arbetslivet och studielivet arm.

Mer om avsiktsförklaringen

Länk till SLUs pressmeddelande om avsiktsförklaringen