- Budskapet från HaV är väldigt tydligt; Använd inte onödiga föreskrifter. Jämfört med tidigare ska man nu utgå från hur verkligheten ser ut och det tycker vi på LRF är bra, säger LRFs vattenexpert Helena Andreason.

Den nya vägledningen innebär en hel del förenklingar. Flera zoner; primär, sekundär och tertiär, ska undvikas. Framför allt den sista zonen har det många gånger hänvisats till som en extra säkerhetsåtgärd.

"Bra att zonindelningen tas bort"

- Myndigheterna har gått enligt ”hängslen- och livremsprincipen”. Det ska man inte göra i framtiden. Nu måste man vara betydligt säkrare i sin bedömning. HaV vill att man bara skyddar det som krävs. Att zonindelningen tas bort är väldigt bra. Det gör allt enklare och regelbördan minskar. Är man vattenproducent kan man inte chansa, man måste veta, säger Helena Andreason.

LRF har varit med som remissinstans för att ta fram den nya vägledningen och tycker att HaV har vägt in de areella näringarnas perspektiv i vägledningen. Att kommunerna nu får ansvar för inrättande av vattenskyddsområde kommer troligen leda till att besluten blir mer korrekta.

"Bör bli mer rättssäkert"

- Utredningsansvaret ökar för kommunerna och det är säkert inte populärt ur deras synvinkel. Men eftersom detta också leder till att besluten tas på plats och efter dialog med lantbrukaren så bör det bli mer rättssäkert. Däremot kan det naturligtvis bli olika bedömningar i olika kommuner. Men framför allt är den nya vägledningen i linje med det nya dricksvattendirektivet, säger Helena Andreason.

Vägledningen, som du kan ladda ner här, ersätter Naturvårdsverkets handbok (2010:5) om vattenskyddsområde.