I dag är andelen ekologisk jordbruksareal i genomsnitt 8 % i EU. Andelen i Sverige är 20 %. I EU-kommissionens handlingsplan pekas ut en riktning där Sverige har ett bra startläge, enligt LRFs analys.

- Kommissionen betonar vikten av att medlemsländerna har nationella mål för ekologisk produktion och konsumtion och en åtgärdsplan för hur de ska nå sina nationella mål. Det har vi i Sverige sedan 2018 genom ”Åtgärdsplan eko”, som är en del av den nationella livsmedelsstrategin, säger Elvira Forsström, LRFs näringspolitiska expert gällande ekologisk produktion.

Arbetet med Åtgärdsplan eko är en del av regeringens satsningar på livsmedelsstrategin. I livsmedelsstrategin framgår att den ekologiska produktionen i Sverige ska utvecklas i takt med efterfrågan.

Sverige föregångare i ekofrågan

Regeringen har antagit mål om 30 procent ekologisk jordbruksareal och 60 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor till 2030.

Med 20 procent ekologisk jordbruksareal och 39 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor tillhör Sverige de länder i EU som redan i dag har en relativt stor andel ekologisk produktion och konsumtion.

Kommissionen trycker i handlingsplanen på att en ökad produktion måste gå hand i hand med en ökad konsumtion, annars är det inte möjligt med en ökning. LRF är positiva till kommissionens ambition eftersom en ökad ekologisk produktion måste styras av efterfrågan.

Viktigt inse vikten av marknadsutveckling

- Det är avgörande att kommissionen inser vikten av en marknadsdriven syn på utvecklingen av ekologisk produktion. Men det finns delar i kommissionens förslag som vi inte anser går i den riktningen. Som exempel kan nämnas lägre moms på ekologiska livsmedel och minimikrav på ekologiskt i offentlig upphandling, vilket vi menar är marknadsstyrande åtgärder, säger Elvira Forsström.

Gemensam åtgärdsplan för ekobranschen

Handlingsplanen som nu har presenterats av kommissionen kommer framöver att diskuteras i rådet och EU-parlamentet.

- Vi hoppas att den svenska regeringen utgår ifrån den åtgärdsplan som har tagits fram gemensamt av ekobranschen i Sverige när de ser över Sveriges arbete med att bidra till EU:s mål i Farm to Fork. Vi ser fram emot dialoger med regeringen om vilka åtgärder som bäst skulle bidra till en ökad produktion och konsumtion av svenska ekologiska livsmedel. Att åtgärderna gynnar svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion är viktigt för LRF, säger Elvira Forsström.

LÄS MER: Svenskt ekologiskt ökar