Post och telestyrelsen (PTS) publicerar varje år en uppföljning över hur tillgången till bredband och mobiltäckning ser ut i Sverige. Siffrorna för 2020 har nu kommit.

För regeringens bredbandsmål för 2020, som anger att minst 95 procent av alla hushåll och företag bör ha bredband om minst 100 mbit/s så ser det mörkt ut. Endast 86 procent hade tillgång till bredband med den hastigheten, vilket innebär att regeringen missar målet. Utbyggnadstakten minskar dessutom i förhållande till förgående år.

När det kommer till utbyggnaden av fiber på landsbygden syns en positiv trend där utbyggnaden ökar. Skillnaden mellan stad och land består dock.

- Bäst ser utvecklingen ut gällande den faktiska tillgången till fiber på landsbygden som har ökat med 7 procent. Trots ökningen saknar dock 45 procent av alla landsbygdsbor fiber idag. Om vi ser till dem som har fiber i sin närhet, och därmed möjlighet till anslutning, ser siffrorna lite bättre ut, säger Cecilia Reje, näringspolitisk expert, infrastruktur, LRF

Mobiltäckningen i Sverige visar dock inte samma positiva trend. Yttäckningen i Sverige, har bara ökat med någon enstaka procent under 2020.

Ungefär 84 procent av ytan täcks mobila tjänster som medger 1 mbit/s. Vid högre hastigheter, såsom 30 mbit/s, täcks bara 18 procent av ytan.

- Det finns fortsatt många vita fläckar när det kommer till mobila nätet i Sverige. Detta är ett orosmoln för LRF, eftersom vi ser att många av våra medlemmar befinner sig på dessa platser.