LRF förväntar sig att de riksdagspartier som röstade för livsmedelsstrategins mål fullföljer genom att även ta ansvar för en bra implementering av regelverket i enlighet med regeringens förslag för att få bort orättvisa affärsmetoder i livsmedelskedjan.

EU-direktivet om UTP, ”otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan”, vill förbjuda ojusta affärsmetoder som ofta förekommer i livsmedelsbranschen, beroende på dagligvaruhandelns oligopolliknande koncentration.

Exempelvis plötsligt och ensidigt ändrade villkor i ingångna avtal, krav om att få insyn i motpartens affärshemligheter, krav på betalningar som saknar koppling till leverantörens försäljning (som krav på betalning för medverkan i köparens egen reklam) och nekande till skriftliga avtal. Idag råder stor ojämlikhet på marknaden.

– LRF tycker att förslaget i propositionen är bra. Det är acceptabelt att små köpare undantas från regelverket även om UTP inte bör förekomma överhuvudtaget, säger Palle Borgström.

I regeringens proposition om genomförandet av UTP-direktivet ligger bland annat ett förslag på 30 dagars betaltid för alla levererade livsmedelsvaror och att EU-direktivets komplicerade omsättningstrappa inte införs.

– Vi vet att företrädare för handeln hävdar att dessa förenklingar är en överimplementering. Vi tycker inte det, utan det handlar om välmotiverade förenklingar som ger producenter och leverantörer bättre möjligheter att möta de idag så dominerande detaljhandelskedjornas mycket starka inköpsmakt, säger Palle Borgström.

LÄS MER PÅ REGERINGEN.SE: Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 november 2021