Det senaste året har fjäderfä, gris och småskalig förädling vuxit mest jämfört med 2019. De senaste sex åren har småskalig förädling, fjäderfä och ekologisk produktion vuxit procentuellt mest och mjölk minst.

Under åren 2014 till 2020 har produktionsvärdet för svensk livsmedelsproduktion på gårdsnivå ökat realt med 8 miljarder. Tillväxten kan bero på ökad volym, högre priser eller en kombination av båda.
LRFs strategiska mål att värdet av svensk livsmedelsproduktion ska öka med 3 procent per år. Varje kvartal görs en prognos för innevarande år och utfallet följs upp per produktionsgren samt totalt. För att nå målet fram till 2020 krävs en real tillväxt på 19,4 % under åren 2014 till 2020.

Den preliminära beräkningen för 2020 visar att det reala produktionsvärdet har ökat med tre procent och hamnat 18 procent över basåren 2010-2014. Det är strax under de 19,4 procent som är målet för de sex år som gått sedan 2014. Värdeökningen 2020 beror främst på högre pris. Volymen var oförändrad totalt sett.

Läs snabbrapporten här

Läs hela rapporten här