Initiativet i korthet

Tydliggör i vilka kommuner bärplockning planeras. Uppge företagets namn, kontaktpersoner, mejladress och mobilnummer.

Samtliga plockare har reflexväst med företagets namn, kontaktuppgifter till den som är ansvarig samt telefonnummer till tolk.

Ansvarigt företag och de som plockar bären ska vara kontaktbara och lyhörda för synpunkter om exempelvis 1) nedskräpning eller eldning/fimpar trots eldningsförbud, 2) inplanerad älgjakt, skogsavverkning eller annan aktivitet på fastigheten, 3) parkering av bilar utan att hindra nyttotrafik.

Att den som ansvarar för verksamheten ger sig till känna stämmer också med Miljöbalken som lägger ett särskilt ansvar på den som arrangerar en aktivitet i naturen.

Läs krönikan!

Markägaren Hans-Erik Mårtensson: Hoppas att initiativet används - så slipper vi stänga vägarna

Varje år är det samma sak. Ett antal stora trailrar med skogsmaskin på kör längst in på slingriga skogsvägar i Västernorrland.
Men vid vändplanen tar det stopp.

Två minibussar med bär i bagaget står så dåligt parkerade att det inte går att vända. Och att backa tillbaka är inget alternativ.

Trailerns timpenning är cirka 1 200 kronor, och nu är det bara
att vänta på att chaufförerna kommer tillbaka eller leta efter
dem i skogen.

Om denna företagare vetat vilket bärföretag som plockar bär i
området och haft deras kontaktuppgifter så hade detta problem inte uppkommit år efter år.
Eller om det i varje fall funnits en dekal på minibussarna med namnet på det företag de jobbar åt.

Det känns mycket rimligt att de som organiserar bärplockning
faktiskt ger sig till känna så att andra som berörs av plockningen kan kontakta dem för att undvika problem, eller för att påtala exempelvis nedskräpning i samband med plockningen.

Det måste alltid finnas någon ansvarig för en verksamhet, även för kommersiell bärplockning.

En tråkig sak jag ser i byarna runt mig är att skogsbilvägar som alltid varit öppna för jakt, fiske och friluftsliv nu stängs på grund av problem kring bärplockning.

Det är ett trubbigt verktyg att stänga en väg, men det är i dagsläget det enda verktyget som finns.

Hoppas detta initiativ används av alla bärplockningsföretag.
Det vore ett steg mot lite mer ordning i bärplockningsfrågan.

Hans-Erik Mårtensson, lantbrukare i Västernorrland