Med en vecka kvar till att remissvaren ska vara inne till landets vattenmyndigheter är det nu flera kommuner i Västra Sverige som är på väg att besluta om att begära överprövning av åtgärdsprogrammet för vattendirektivet.

Efter att LRFs kommungrupper informerat politikerna om konsekvenserna beslutade sig Essunga och Grästorp att begära överprövning

Nu har även Skövde beslutat att gå samma väg.

— Genom att överpröva vill vi signalera att vi ser det som en orimlig väg att gå när det medför kostnader och konsekvenser som kommer att landa på kommunerna och på våra gröna näringar i väldigt hög utsträckning. Vi bedömer konsekvenserna som alldeles för stora och de tas inte om hand av underlaget, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsen ordförande i ett pressmeddelande. Dessa konsekvenser måste regeringen ta ansvar för och göra den analysen.

Nästa vecka tas frågan upp om överprövning i Mariestads kommun där kommunalrådet är tydlig med vad han vill.

– Det är absolut nödvändigt, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) till Mariestads-Tidning.

Het fråga i Värmland

Även i flera av Värmlands kommuner ska det inom kort tas beslut om att begära en överprövning. 

– Argumenten från kommunernas sida har varit  att kommunerna vill att dessa strategiska beslut som vattendirektivet innebär ska tas av politiken för att få en avvägning mot andra samhällsintressen. Att många kommuner i just Värmland begär överprövning beror nog på att man har sett hur illa myndigheternas hantering av den småskaliga vattenkraften har drabbat företagare, markägare och medborgare, säger Kajsa Edbom som jobbar med vattenfrågor på LRF Västra Sverige.

Vattendirektivet berör

Vattendirektivet är en fråga som berör LRFs medlemmar i hög grad och aktiviteten i kommungrupper och lokalavdelningar har varit omfattande.

Josefina Guttman ordförande i kommungruppen för LRF Lidköping kommenterar deras arbete så här.

– Vi har jobbat mycket med frågan under våren och varit med på de träffar som regionen anordnat men också träffats i mindre grupper. Vårt remissvar är 2,5 sidor långt där vi lyfter det viktigaste för våra näringar. Men vi har också pekat på vattendrag och tagit dem som exempel.

Debattartikel gav resultat

Lidköpings kommungrupp har också arbetat med att få upp frågan i media och lyft frågan med politikerna i kommunen vilket nu har gett det resultat som man hoppats på.

– Vi har varit med på debattsidan i lokalpressen och förra veckan beslutade Lidköpings kommun att de ska begära överprövning.

– LRF regionalt och lokalt har träffat cirka 2 000 medlemmar och förtroendevalda, säger Jon Wessling som jobbar med vattenfrågor på LRF riks.

Engagera dig!

Vill du veta mer om vad LRF gör i vattenfrågan gå in på www.lrf.se/vatten där hittar du också kontaktuppgifter till de som arbetar med vattenfrågorna i just din region.

Vill du också vara med och bestämma? Var medlem i LRF!