Med stöd av kunniga och engagerade lokala åtgärdssamordnare blir miljöåtgärder gjorda som man som lantbrukare kanske gått och funderat på.

- Det är inte viljan som brister utan tid och ork med administration för att exempelvis söka stöd, säger Markus.

LEVA är den största förnyelsen av miljöarbetet med vattenfrågor sedan Greppa Näringen startade för 20 år sedan. Nu hoppas LRF att regeringen tar intryck av slutsatserna i den nya rapporten och hjälper till att utöka antalet lokala samordnare i linje med vad utredningar senaste året redan föreslagit.

Mer info hittar du på Havs och Vattenmyndighetens hemsida

LEVA har genomförts tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Vattenmyndigheterna och i uppstarten även Länsstyrelserna.