– Attraktionskraften som gör att fler intresserar sig för att utbilda sig och jobba inom lantbruksnäringen är den av de fråga jag brinner som mest för. För att lyckas med det så är det viktigt att vår näring uppfattas som hållbar och jämställd, två andra frågor jag känner stort engagemang för, säger Beatrice Ramnerö.

Hållbarhetsambassadör

Attraktionskraft och kompetensförsörjningsfrågor har gått som en röd tråd genom de engagemang som Beatrice Ramnerö hittills haft. Hon inledde sina engagemang som ordförande för Ultuna studenkår, har därefter jobbat med strategifrågor inom Lantmännen och samordnar numera Öjeby Lantbruksmässa, där målet är att öka både kompetensförsörjning och lokalproducerad mat i norra Sverige. Beatrice Ramnerö är ordförande i LRF Ungdomen i Norrbotten, ledamot i regionstyrelsen och Hållbarhetsambassadör för LRF.

Generationsskiftar

Hon och sambon, tillsammans med 2-årige sonen, är mitt uppe i ett generationsskifte med målet att ta över driften på den gård i Lillkorsträsk i Älvsbyn där de bor. De driver ett diversifierat lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion, entreprenad och besöksnäringsverksamhet. Sedan tre år har de även en successivt växande bärodlingsverksamhet med jordgubbar på 1,5 hektar.

Valberedningens förslag är en del av föryngringen av LRFs riksförbundsstyrelse. Beatrice Ramnerö föreslås ersätta mångårige styrelseledamoten Mikael Bäckström på riksförbundsstämman den 25 maj.