För LRF är det viktigt att möta framtidens ledare i form av universitetsstudenter för att skapa fördjupad dialog om det som hör den gröna sektorn till. Vi vet att många unga har åsikter och uppfattningar om jord och skog och vi vill skapa större förståelse för koppling mellan lantbruk och hållbarhet och bidra till minskad polarisering av den komplexa hållbarhetsdebatten.

- Att träffa studenter som vi vanligtvis inte når eller som har något större intresserade av lantbruk och visa på att vi jobbar med hållbarhet 365 dagar om året har varit ett viktigt mål, säger Sofia Lindblad kampanjledare för LRFs hållbarhetskampanj.

Värdefullt möte med bonden Borring

På de digitala träffarna med studenterna som deltog från hela landet berättade Peter Borring, lantbrukare och hållbarhetsambassadör från Östergötland om hur arbetet bedrivs på hans gård. Många studenter vittnar om att mötet med Peter var både värdefullt och utbildande.

- Inte ofta som jag under alla år i LRF lämnar ett möte med så varmt hjärta. Jag tror att samverkan med ASAP har varit ett mycket gott drag och klokt beslut, säger Peter Borring, hållbarhetsambassadör som coachade studenterna i projektet.

Målet: Nå grupper utanför lantbruket

Samarbetet med Sustainergeis – som anordnar ASAP är en del i LRF:s Hållbarhetskampaj som löper 2020-2021. Ett av kampanjens syfte är att nå grupper utanför lantbrukets egen sfär för att prata om allt bra och viktigt hållbarhetsarbete som Sveriges bönder och skogsägare gör för samhället.

LÄS MER: LRF visar vägen för unga hållbarhetsledare i ASAP