Idén med satsningen ”Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk” är född i Lantbrukets Arbetsmiljökommitté (LAMK) och har finansiering från landsbygdsprogrammet.

LRF är projektägare i satsningen som genomförs i samarbeten med en rad organisationer genom Lantbrukets Arbetsmiljökommitté.

– Det här projektet blir som ett kitt för att exponera det material och den kunskap vi har i näringen. Att vi gör det tillsammans med Gröna arbetsgivare innebär att vi får med ett arbetsgivarperspektiv som kompletterar vårt, som är mer fokuserat på företagande, säger Håkan Johansson som är LRFs koordinator för projektet.

Laddar för hektisk höst

Håkan Johansson nämner utbildningen Är du säker?”, framtagen av Prevent, som exempel på befintligt material tillsammans med ett antal faktablad om arbetsmoment som balhantering, att köra fyrhjuling och djurhantering. Där det finns luckor kommer projektet att producera nytt informationsmaterial.

– Just nu samordnar vi oss och får input från RISE och SLU i Alnarp för att få grepp över forskningsläget. Under hösten startar satsningen med en rad webbinarier, möten och informationsträffar runt om i landet och hos landets naturbruksgymnasier.

På grund av pandemin arrangeras ingen arbetsmiljövecka under våren, men både år 2022 och 2023 kommer det åter att bli aktuellt.

Olycksdrabbat trots teknikutveckling

Anders Danielson, ordförande i Säker Arbetsmiljö Sverige, pekar på en rad förhållanden som skiljer lantbruket och de gröna näringarna från arbetsmiljön på de flesta andra arbetsplatser.

– Trots att utvecklingen snabbt går mot alltmer mekaniserade, automatiserade och digitaliserade system tillhör det fortfarande en av de mest olycksdrabbade branscherna. Förslitningsskador är fortfarande vanliga då många arbetsmoment utförs manuellt. Arbetet är också stundtals både riskfyllt och fysiskt ansträngande då man hanterar tung utrustning, stora maskiner och stora djur, säger Anders Danielson.

Många småföretag

Inom lantbruket är flesta arbetsplatserna fortfarande relativt små, vanligen med bara en eller ett fåtal anställda. Ofta sker arbetet på egen hand långt ifrån arbetskamraterna. Anders Danielson förklarar att det gör företagen extra känsliga vid sjukdom och olycksfall eller andra oplanerade situationer.
– Våra erfarenheter i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige säger att det mest effektiva sättet att åstadkomma en förbättring av arbetsmiljön på arbetsplatserna är genom företagsnära rådgivningen.

98 procent trivs med yrket

Värt att notera är att de flesta trivs bra med att arbeta i de gröna näringarna. I en nyligen publicerad undersökning säger hela 98 procent av lantbrukarna att de trivs bra eller mycket bra.

– Man uppskattar att få arbeta med det som växer och utvecklas. Arbetet är fritt och man får vara utomhus och många uppskattar att följa årstidsväxlingarna på nära håll. Konsumenternas höga förtroende och den ökade efterfrågan på svenska livsmedel bidrar säkert också till den positiva bilden, säger Anders Danielson.