De stora betesskadorna kom inte som någon överraskning för LRFs ordförande Palle Borgström. Det har länge varit stora problem med viltförvaltningen och bitvis är det svårt att få gehör hos Länsstyrelser. I april gjorde Palle Borgström och Lena Ek, ordförande Södra, därför gemensam sak och skrev ett brev till regeringen för att markera att alla gränser för dålig viltförvaltning är överskridna i Västra Götaland.

– Bakgrund till skrivelsen är en djup oro över viltförvaltningens utveckling i Västra Götalands län, främst när det gäller viltbetesskadorna, men också Länsstyrelsens agerande i frågan. Det är viktigt att myndigheter agerar i enlighet med gällande regelverk. Det är vår uppfattning att Länsstyrelsen i Västra Götaland inte gör det, därför har vi lyft frågan till ansvarigt departement, säger Palle Borgström.

Här kan du läsa brevet till regeringen om bristerna i älgförvaltningen i Västra Götaland.

Här kan du läsa Skogsstyrelsens pressmeddelande om Äbin-resultaten i Götaland.