Media förstärker och vill skapa en dramaturgi. Debatten lämnar ibland fakta och innehåller bara åsikter. En fri och intensiv debatt är viktig i ett demokratiskt samhälle. Men den debatt som förs nu finner inga lösningar, utan förbrukar mest tid. LRFs roll är att få till en mer saklig diskussion och leverera hållbara lösningar.

EU-politikerna borde lyssna mer på bönderna

På EU-nivå är debatten ännu mer utmanande. Ofta lyssnar politikerna på dem som hörs mest. När vi trodde att kommissionen skulle ta ett omtag i samband med till exempel Green Deal, ser vi nu att det var en naiv förhoppning. Istället har det inneburit ännu fler begränsningar. Jord- och skogsbruk ses som ett problem som ska minimeras och kontrolleras.

Taxonomin bygger på tanken att identifiera hållbara och icke hållbara investeringar. Men den tillsatta expertgruppen dominerades av miljöorganisationer. Där har LRF fått armbåga sig in.

Diskussionerna i Bryssel, visar tyvärr att vi står inför en flodvåg av byråkrati som reglerar ner på individuell nivå, vad vi får göra och inte. EU-politikerna borde ta ett steg tillbaka och lyssna på lantbruket och låta bönderna och deras organisationer ta sina initiativ.

Europa får inte tappa sin roll som livsmedelsexportör

Utvecklingen på råvarumarknaden är dramatisk, priserna går upp på mycket, men även på insatsvaror. Förändringar i utbud och efterfrågan ligger bakom uppgången, liksom finansiell spekulation. Vi kan också se att Kina och Asien är snabbare i startblocken när det gäller att bygga upp samhället efter pandemin. I de länderna sker en tillväxt och konsumenterna vill lägga mer av sin disponibla inkomsten på livsmedel. Stora lager finns i Kina och det visar på en långsiktig förändring som kommer att ändra på spelplanen. Där behöver EU-kommissionen göra en konsekvensanalys för att inte Europa ska sluta som en ren importör istället för en exportör av livsmedel. En utveckling som EU behöver följa väldigt noga.

Viltet utmanar

Palle Borgström sa att det vore tjänstefel av honom att inte ta upp viltfrågan. En av de största frågorna för LRFs medlemmar. Skador av klövvilt i skogen, och vildsvin som gör det omöjligt att odla när man får grödan förstörd flera gånger per säsong.

Hela vildsvinsförvaltningen ett misslyckande. Tidigare beslut har varit naiva. Det krävs helt andra lösningar än de som finns på bordet, åtgärderna är otillräckliga. Detta lyfte LRF på DN Debatt idag.

Vargen ett annat problem, sedan länge i mellersta och norra Sverige men nu även i landets södra delar där den etablerar revir. Där är lantbrukarna oförberedda och myndigheterna ovana att hantera problemen. Problematiken speglas i många motioner.

Motionerna får en extrastämma

Riksförbundsstämman är både slutpunkt och startpunkt på ett medlemsdemokratiskt år. Även i år delas stämman upp eftersom motionerna förtjänar en ordentlig debatt, därför föreslår riksförbundsstyrelsen en extrastämma för detta i höst.