Sverige har idag ett statsstödsgodkännande som möjliggör skattebefrielsen som gäller fram till utgången av 2021 och ansökan gäller förlängning till och med utgången av 2022.  
Att regeringen ansöker om en fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel och arbetar för att förändra synen på livsmedelsbaserade biodrivmedel inom EU är väldigt viktigt för hela lantbruksbranschen. En fortsatt skattebefrielse är en förutsättning för att det ska finnas konkurrenskraftiga förnybara biodrivmedel och en förutsättning för branschens omställning till fossilfrihet.

- EU-kommissionens syn på livsmedelsbaserade biodrivmedel behöver förändras, hållbart producerade biodrivmedel baserade på exempelvis vete och raps kan göra stor klimatnytta för att få till en bred omställning från fossila drivmedel till förnybara i både Sverige och Europa, säger Palle Borgström.

Vill se långsiktighet

Det är olyckligt att ansökan bara avser ett år, LRF önskar långsiktiga förutsättningar för hållbara biodrivmedel. LRF hoppas att regeringens arbete i EU ska leda till bättre förutsättningar för livsmedelsbaserade biodrivmedel och biodrivmedel generellt.

- Vi vill se att de reviderade riktlinjerna för statsstöd inom miljöskydd och energi som ska presenteras i år möjliggör för långsiktiga stöd för flytande hållbara biodrivmedel i större utsträckning, säger Palle Borgström.