Det finns en del nyheter i förslaget, som pengar till täckdikning och åtgärder mot vildsvinsskador. Bra tycker LRF, men regeringens anslagna summa borde varit väsentligt högre.

– Det är bra och välkommet att Jordbruksverket föreslår satsningar på täckdikning, vildsvinshantering, energiinvesteringar och dataplattform. Det finns ett stort intresse hos lantbrukare att göra klimat- och miljöinvesteringar och samtidigt utveckla produktionen av mat. Samtidigt är behovet av att få ned vildsvinsskadorna akut, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström och fortsätter:

– De föreslagna 417 miljonerna är ett välkommet resultat av förhandlingar mellan regeringen och samarbetspartierna. Men summan borde varit betydligt större, närmare 1 miljard saknas i förslaget från EUs återstartsfond.

Ytterligare en miljard per år  behövs

Jordbruksverket har i tidigare analyser pekat på att nuvarande budget för landsbygdsprogrammet inte räcker för att nå målen med politiken, det vill säga livsmedelsstrategin och miljömålen. LRFs beräkningar pekar på att budgeten behöver öka med i storleksordningen en miljard kronor per år för att öka produktionen enligt målsättningen i livsmedelsstrategin och samhällets förväntningar på ökade miljö- och klimatåtgärder.

– Nu vilar ett stort ansvar på regeringen, och samarbetspartierna, att återkomma i höstbudgeten med en stark nationell medfinansiering av CAP från och med 2023. Myndigheter och samhället kan inte förvänta sig att bönderna ska göra fler åtgärder och samtidigt sänka ersättningen, säger Palle Borgström.