Sveriges överbefälhavare var huvudgäst vid årets riksförbundsstämma. Han valde ett brett anslag när han pratade om Sveriges försvar och krisberedskap. ÖB pekar på att det nationella försvaret åter är i fokus efter åren med att Sverige hellre skulle verka militärt i olika internationella krishärdar.

– Den samlade försvarsmakten styrka har åter ökat, men från mycket låga nivåer. Glädjande är nu att vi återinför plikten och en strategisk fråga har varit att den nu även gäller kvinnor, en jämställd försvarsmakt blir en starkare försvarsmakt, säger Micael Bydén.

Gröna näringarna viktigt för totalförsvaret

ÖB påtalade vikten av ett starkt totalförsvar där även de gröna näringarna spelar en viktig roll. Totalförsvarets förmåga är beroende av civilförsvarets och ett avbrott i landets olika försörjningsflöden får en helt annan effekt är bara får tio år sedan. Enligt Micael Bydén är försvarsmakten idag betydligt mer beroende av civila resurser som exempelvis livsmedelsförsörjning, sjukvård och transportresurser.

Vill öka samarbetet

Överbefälhavaren tycker att försvaret och lantbruket har mycket gemensamt.
– För oss båda är medvetenheten om värdet av våra gemensamma resurser stort. Böndernas stora insats vid bränderna 2018 är ett mycket bra exempel. Här tycker jag att vi ska ta med oss frågan om hur vi ytterligare kan förbättra samordningen vid framtida kriser, säger Micael Bydén.