Det senaste kvartalet har delindexen för skogsbruk, trädgård och animalier stigit medan företag med växtodling samt förädling och tjänster ser mindre positivt på konjunkturen än vad som var fallet första kvartalet.

För alla branscher är det fortfarande priserna på insatsvaror som foder, diesel och gödning, som drar ned indexet.

- Det som händer på råvarumarknaden är väldigt viktigt för vårt lantbruk. Frågan är om prisuppgången på insatsvaror är tillfälligt eller något som vi måste vänja oss vid. Det finns en hel del som pekar på vatt det är en effekt av en globalt växande medelklass. Ökad köpkraft efterfrågar mer och bättre livsmedel vilket riskerar att driva upp priserna, säger Anna Karin Hatt.

Kvartalets fördjupning

Det ökande intresset för hästrelaterad konsumtion ger medgång för hästföretagare. Coronapandemin är en av drivkrafterna bakom trenden och bidrar till att hästnäringen i stort ser positivt på konjunkturen. Särskilt positivt ser man på efterfrågan och den åtföljande prisbilden.

- Med uteblivna utlandsresor och ett ökat intresse för naturnära upplevelser finns det både kapital och vilja att binda sig att äga djur, säger Carl Dyrendahl, kontorschef och rådgivare till hästföretagare på Ludvig& Co.

Branschindex

Växtodling: Dyra insatsvaror grumlar optimismen

Växtodlarnas syn på konjunkturen har legat i fas med den sammanvägda konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna fram till nu. I andra kvartalet upplevs konjunkturen sämre än det sammanvägda indexet. En negativ syn på prisbilden för insatsvaror drar ned en i övrigt positiv syn.

Trädgård: Visar fortsatt styrka

Index för trädgårdsnäringen ökar igen under kvartal 2, och landar på starka 114. Prisutvecklingen bedöms som god. Produktionsläget är bättre och lönsamheten bedöms som lika stark som för ett år sedan.  Trenden att äta mer säsongsodlat och svenskproducerat håller i sig. Konsumenterna vill också fortsatt ha det fint omkring sig hemma, vilket gynnar prydnadsväxtodlingen. Likt andra branscher är det priserna på insatsvaror som håller tillbaka indexet.

Kött: Endast grisföretagarna positiva

Animalieindex stärks under andra kvartalet men stannar på 97. Det är en bra bit under index för samma period förra året. Grisföretagarna ser positivt på konjunkturen, övriga inriktningar är negativa. De svenska avräkningspriserna är goda under årets inledning. De internationella priserna på spannmål och i synnerhet soja driver upp de svenska foderpriserna.

Förädling och tjänster: Positiva trenden mattas

Index för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Synen på konjunkturen är något sämre, både jämfört med samma tid för ett år sedan och jämfört med förra kvartalet.

Skogsbruk: Fortsatt ökad optimism

Skogsbruksindex fortsätter öka under andra kvartalet och ligger nu på starka 117. Uppgången under andra kvartalet orsakas främst av en alltmer positiv syn på prisutvecklingen. Det är timmerpriserna som har stärkts successivt sedan andra kvartalet 2020. Massavedspriserna har 2021 också stärkts till följd av ökad efterfrågan från massaindustrins kunder.

- Enligt vår undersökning är framtidstron lika stark bland de små som bland de större skogsbrukarna. Vi ser också att skog som investeringsform bara fortsätter att bli mer attraktivt, säger Anna Karin Hatt till Dagens industri.

LÄS MER I DI: Rekordoptimism bland Sveriges skogsägare