Call on carbon har startats av ett nordiskt klimatnätverk, där bland annat Hagainitiativet ingår. Syftet är att få regeringarna världen över att öka investeringarna i klimatsatsningen för att nå Parisavtalet.

- Det gröna näringslivet är nyckeln i omställningen till en hållbar framtid. Det är det enda näringslivet som levererar förnybara produkter i form av biomaterial, säger Palle Borgström.

Finns det andra fördelar med att ingå i ett initiativ som Call on carbon?

- Absolut. Nu är vi en del av ett större nätverk kring framtidens nyckelfrågor. Att vara med i de diskussionerna är förstås viktigt så att vi kan lyfta vårt perspektiv,.

Läs mer om Call on carbon här