Vad är på gång?
– Metoder för att analysera, planera och utveckla produktion. Vi arbetar med att ta fram en jättestor utbildningssatsning med målet att trädgårdsnäringen ska rusta sig för ett framtida extremväder.

Varför ska vi rusta oss för extremt väder?
– Vi ser redan nu effekterna av klimatförändringarna. Ett mer extremt och oförutsägbart väder är en del av det. Vi behöver vara proaktiva, och trädgårdsodlarna har pekat ut vatten och odlingsteknik för växtskydd som områden där vi behöver förstärka kompetensen, både hos odlare och rådgivare i hela landet.

När märker vi av satsningen?
– Den 9 juni har vi ett webbinarium om extremt väder. I sommar drar vi i gång kurser och demonstrationsodlingar som fortsätter in i hösten. Information om våra kurser och aktiviteter kommer att gå ut via flera kanaler, både från LRF Trädgård, Jordbruksverket och Hushållningssällskapen.

Anmä dig nu!

9 juni, extremväder med experter från SMHI och SLU: Anmäl dig här

16 juni, droppbevattning mot torka. Anmäl dig här