- Det här är en bra leverans i livsmedelsstrategins anda. Den svenska livsmedelsproduktionen måste öka och då behöver hela kedja fungera på ett bättre sätt. Och en större del av det mervärde som konsumenterna betalar för svenska livsmedel behöver falla tillbaka på primärledet och svenska bönder. Jag bedömer att det blir en bättre balans mellan olika aktörer i livsmedelskedjan med det nya regelverket säger Palle Borgström.

Från 1 november gäller bland annat 30 dagars betaltid mellan köpare och säljare i livsmedelkedjan. En leverantör ska vidare få ett skriftligt avtal om man begär det. Andra områden som stävjas med de nya reglerna är sena avbeställningar, nyttjande av företagshemligheter och kommersiella repressalier, t ex hot om avlistning av produkter.

LRFs mätningar av Matkronans fördelning visar att böndernas andel under en rad av år endast motsvarat cirka 10 procent. Här ligger en stor förklaring i höga importandelar för vissa livsmedel.

- Fortsatt starka konsumentpreferenser för svenskproducerade livsmedel i kombination med det nya regelverket om otillbörliga affärsmetoder bör tala för att en ökad andel av Matkronan tillfaller svenska bönder framöver, säger Palle Borgström.