Anders Wetterin, viltexpert på LRF, är mycket nöjd:

- Det här är ett krav som LRF har arbetat länge och envist för. Det är ett av de uppdrag som LRFs medlemmar har gett oss genom riksförbundsstämman och då känns det bra när vi når ända fram. 

Exakt hur det ska kunna fungera redan om några veckor är oklart. Men det är tydligt att det är via de ackrediterade labben som staten ger subventionerna.

- Det är alltså viktigt att från den 1 juli noga kontrollera så att det labb som man anlitar verkligen är del av systemet, säger Anders Wetterin.

Detta löser inte vildsvinsfrågan, men det är en steg åt rätt håll. Förhoppningsvis ökar jakten på vildsvin när testerna blir billigare. 

Läs regeringens pressmeddelande här