Paul Christenssons råd till skogsägare är att röra sig mycket i sin skog och snabbt avverka och ta ut de träd som är angripna. 
- Om du är granne med ett naturreservat ska du ta kontakt med länsstyrelsen om du upptäcker barkborrar. Det är viktigt att länsstyrelserna ser problemet med de skador som uppstår hos grannarna. LRF vill att markägare som drabbats av granbarkborreangrepp från närliggande reservat ska få ekonomisk ersättning men så är det inte idag, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

Värst i Uppsala, Örebro och Värmland

Svärmningen är som intensivast i Götaland och Svealand med toppnoteringar i Uppsala, Örebro och Värmlands län. Men också längre norrut har det noterats svärmningsaktivitet, exempelvis i  Gävleborgs och Jämtlands län.

Råd för att minska angreppen

  • Håll extra koll i skogen från maj till augusti, när granbarkborren svärmar
  • Kontrollera din skog minst var fjärde vecka för att upptäcka nya angrepp
  • Avverka områden med angripen skog

Läs pressmeddelandet från Skogsstyrelsen