Lotta Folkesson, ordförande We Effect:
Starka bönder bästa medicinen mot fattigdom

Hur ser du på ditt nya uppdrag?
— Det är hedrande, men med rådande pandemi också utmanande.

På vilket sätt är det utmanande?
— Effekterna har blivit att både fattigdom och demokrati har backat i våra verksamhetsländer. Vi har också en utmaning i vår egen politik där flera partier ifrågasätter biståndet och enprocentsmålet. Det är ju första gången som LRF har ordförandeskapet och det dockar i vår antagna strategi som har fokus på rätten till mat.

Vad blir din viktigaste uppgift?
— Det är att hålla ihop arbetet med övriga medlemsorganisationer i We Effect så att vi tillsammans kan stärka småskaliga bönder och på effektivaste sätt minska fattigdomen i världen.

Varför brinner du just för We Effect?
— Vårt engagemang är sprunget ur det som våra medlemmar en gång startade och gick under namnet Sveirges bönder hjälper och är ju en stark solidaritet som ligger bakom och jag brinner oerhört mycket för att stärka bönder i Sveirge, Europa och världen. Alla vinner på att vi höjer lägsta nivån. När det kommer till hunger är det viktigt att se till att det finns livskraftiga bönder. Vi har en historia och kunskap som är oerhört värdefull. Det tillsammans med en stark solidaritet driver mig starkt.

Åsa Odell, ordförande i Svenskmärkning:
Vi måste hitta formerna för ursprungsmärkning hos restaurang och storhushåll

Hur ser du på ditt nya uppdrag?
— Jag känner Svenskmärkning väl eftersom jag har varit med i styrelsen sedan starten. Bolaget och Från Sverige-märkningen har haft en imponerande utveckling under sina första fem år, det är ett fruktbart samarbete med hela kedjan genom LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel.

Hur ser du på framtiden?
—Svenskproducerat är en stark trend hos konsumenterna, det finns ett stort förtroende hos konsumenterna. Det är jag väldigt stolt över och det är viktigt att vårda det förtroendet. En viktig fråga är att kommunicera de mervärden som svenska råvaror, mat och växter står för. Vi går nu in i en ny fas med bolaget, de första målen om 10 000 märkta produkter har vi nått med råge. Nu är det viktigt att både behålla och skaffa nya märkesanvändare, i nya kategorier. Vi behöver också hitta formerna för ursprungsmärkning hos restaurang och storhushåll.

Vad är nyckeln till framgången?
— En del av framgången har varit den tydlighet som märket står för. Det skall vi ha med oss när vi utvecklar märket framåt. Det skall vara lätt för konsumenten att välja svenska produkter i butik, men även i andra sammanhang som exempelvis på restaurang.

LÄS MER: LRFs Pernilla Winnhed ny styrelseledamot i Sweden Food Arena