Forskning och innovation (FoI) är ett av LRF:s fem prioriterade områden under 2021. Två av målen för arbetet har en tydlig koppling till medlemmarnas behov, och det är det som nu undersökts.

- Vi är väldigt nöjda med engagemanget. Vi är inte helt klara med inventeringen, men om man kollar på de förslag som har kommit in hittills så är det tydligt att mycket handlar om exempelvis vilt, vatten och fossilfrihet. Det är kul att se att många medlemmar ser forskning och innovationer som ett sätt att bemöta många av de utmaningar som finns inom näringen, säger Cecilia Reje som är LRFs gruppledare för FoI.

240 unika förslag

Den digitala enkäten har resulterat i cirka 240 unika förslag. Den 26 maj arrangerade LRF en workshop under ledning av Krinova, som samlade omkring 50 personer. Det var med stort engagemang deltagarna delade med sig av sina tankar och idéer kring utmaningar och behov. Inbjudna var representanter från regionerna och branschorganisationer. Regioner och branscher har även getts möjlighet att svara på en enkät från IPSOS.

Viktigt sommarjobb 

Nästa steg är att gå igenom alla svar och göra en analys.

- Vi kommer under sommaren samla ihop alla inspel vi har fått och ta fram ett material som vi kan ta vidare till finansiärer och forskare, säger Cecilia Reje.

LÄS MER om LRFs arbete med FoI på lrf.se/forskning

Här är LRFs 5 prioriterade områden

Vatten

lrf.se/vatten

Vilt

lrf.se/vilt

CAP

lrf.se/cap

Fossilfritt

lrf.se/fossilfritt

Forskning och innovation

lrf.se/forskning