Viltet förstör grödor, livsmedel och skog för mer än 13 miljarder kronor per år. För att få igenom en skarpare viltpolitik och en ny jaktlagstiftning behöver alla hjälpas åt. 

En viktig del är att dokumentera och visa skadorna. Genom att bygga och ställa ut burar i fält och mäta och dokumentera skadorna så gör vi dem synliga för politiker och allmänhet.

Det också viktigt att så många lantbrukare som möjligt byter från muntligt till skriftligt jaktavtal. Skriftliga jaktavtal har visat sig göra stor skillnad eftersom det går att reglera detaljer som till exempel utfodring, svart på vitt.

Kunskapen om vilket vilt som orsakar skador på olika platser i landet behöver öka. Här finns en karta som ger en övergripande bild.

Det här kan du göra för att bidra till minskade viltskador:

  • Bygg en bur och ställ ut den i fält. Mät och dokumentera skadorna.
  • Ta bilder. Fotografera skadorna som viltet orsakar. Vi behöver bilder som visar olika slags skador orsakade av vilt, både i skog och på åkrar. Skicka gärna bilderna till viltskadorilantbruket@lrf.se 
  • Skriv jaktavtal. Byt från muntligt till skriftligt jaktavtal.

 

Förlust på åkrarna

Vildsvinen förstör mat på åkrarna för 1,1 miljarder kronor*, varje år. Det motsvarar 1 375 000 matkassar*, ett för många okänt matsvinn.

Det saknas offentlig, återkommande, statistik och mätverktyg för de samlade skadorna från allt slags vilt på åkrarna.

Förluster i skogen

I skogen förstör viltet plantor och småträd för 11,9 miljarder kronor varje år. Det handlar om 6,9 miljoner m3 virke som förstörs varje år. Den förstörda skogen och virket motsvarar allt detta: 13 000 villor, 500 000 ton pappersmassa och 8,6 miljoner liter miljödiesel*.

*Beräkningen på vildsvinsskador är från SLU. Räkneexemplet om matsvinn baseras på PROs noterade kostnad för en av de dyrare matkassarna i Sverige 2019, 800 kronor. Räkneexemplet om förlorat trämaterial baseras på Södras beräkning att 6,9 miljoner m3 virke förstörs varje år i skogen utöver tolerabel skada. För beräkning av antal villor är utgångspunkten att det till en villa går åt ca 40 m3 sågade trävaror.