- Vi ser ut att gå mot +3 grader jämfört med förindustriell tid men utvecklingen går fort, inom 20 år kan vi förvänta oss att temperaturen stigit och ligger runt 1,5 grad varmare och inom 25 år två grader varmare än idag, säger Erik Kjellström från SMHI.

I Sverige sker det redan stora förändringar, vi har fått högre temperaturer för alla årstider, längre sommarsäsong och kortare vintrar, mer nederbörd och en kortare snösäsong.

Mer nederbörd kan leda till torka

- Vi kommer generellt få mer nederbörd i Norden i framtiden. Detta innebär att vi får mer vatten i våra vattendrag, men det kan också leda till torka. När temperaturen stiger ökar avdunstningen, säger Erik.

I Sverige har vi att vänta oss en fortsatt uppvärmning, störst i norr och under vinterhalvåret. Ökad risk för torka torra år, mer varma temperaturextremer och mindre kalla, men också mer osäkerhet kring ändringar i vindklimatet.

- Det är viktigt att klimatanpassa sin verksamhet. Sedan ska vi komma ihåg att det råder stor osäkerhet i olika klimatmodeller men vi kan konstatera att vi går mot stigande temperaturer och mer nederbörd här i Sverige.

Jennie Barron, professor i Jordbrukets vattenhushållning på SLU, pratade om hur lantbrukarna kan anpassa sig till extremväder.

- Det finns inte så mycket litteratur om extremväder för svenska förhållanden, men några studier är gjorda. Där har man sett en del skördesänkningar vid torrare väder, trenden är också att nederbörden under de senaste 15 åren har ökat, särskilt i södra Sverige.

Kan behövas olika beslutsstöd

Inom jordbruket kan man därför behöva olika beslutsstöd för att hantera extremväder. Det kan handla om odlingssystem, såsom gödsling, bevattning, sådd plantering och skörd, men också ogräsbekämpning.

- Det kan också handla om investeringar både i kortsiktiga och i långsiktiga såsom dräneringar vattenuttag och maskiner. Vi kan konstatera att vi behöver mer kunskap och verktyg om extremväder för bättre produktion och lönsamhet i Sverige, avslutade Jennie.

Webbinariet ingår i LRF Trädgårds projektet Ökad konkurrenskraft vid extremväder ska trädgårdsodlarnas motståndskraft mot extremväder och förväntade klimatförändringar öka.

- Vi kommer under året ha ett antal olika aktiviteter, bland annat olika kurser, både digitala och fysiska för våra trädgårdsodlare. Vi kommer också att göra studieresor besöka demonstrationsodlingar. Vi utbildar också åtta rådgivare som kan bistå våra trädgårdsodlare, säger Kristina Weimers från LRF Trädgård.

LYSSNA PÅ P4 HALLAND: Torkan 2018 blev en väckarklocka

Anmäl dig kommande utbildningar

- Gårdsnära kurs ” Lär känna din jord”

- Demonstrationsvisning i hallon

- Understödjande grödor