- Det är mycket hedrande att få förtroendet att leda Europas skogsägare men också ett stort ansvar. Det nationella självbestämmandet över skogen är i farozonen. Kunskapen i Bryssel om vårt hållbara nordiska skogsbruk är låg och viljan att styra är hög, säger Sven Erik Hammar.

Några av den europeiska skogsägarrörelsens, CEPF:s, viktigaste uppgifter är att värna det nationella självbestämmandet över skogen och att skifta fokus från bevarande till hur ett aktivt skogsbruk kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

EU har inte befogenheter att lagstifta om skogen. Ändå påverkar andra politikområden inom unionen, som miljö, klimat och energi, de svenska skogsägarna redan idag. Enligt Sven Erik Hammar är en ökad överstatlighet och detaljstyrning av medlemsländernas skogspolitik en klar risk. Nuvarande inriktning från EU är mindre brukande och mer bevarande. Därför är det viktigt att vara på plats och förklara nyttan med skogsbruk.

- Genom ett hållbart skogsbruk får vi en växande bioekonomi och kan fasa ut fossila material och energislag, samtidigt som det ger en omstart av ekonomin i Europa. Det skapar möjligheter för alla Europas skogsägare, säger Sven Erik Hammar.

The Confederation of European Forest Owners, CEPF,  kan beskrivas som skogsbrukets motsvarighet till Copa Cocega.