Klimatklivet är ett projekt som delas mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Det inleddes år 2015 och målsättningen är att minska utsläppen av koldioxid genom lokala och regionala klimatinvesteringar. Fram till den 17 maj i år har 955 ansökningar kommit in från jordbrukssektorn. 434 har beviljats och 18 är under handläggning.

– Det mest glädjande är att antalet ansökningar från jordbruket ökat stadigt under de senaste åren, säger energipolitiska experten Jenny Näslund på LRF.

Totalt har 716 miljoner kronor beviljats som stödbelopp för de klimatförbättrande åtgärderna. Mest, 436 miljoner, går till energikonvertering inom jordbruket. Det följs av produktion av biogas (222 miljoner) och mer miljöanpassade arbetsmaskiner och arbetsredskap (18 miljoner).

Åtgärderna leder till störst utsläppsminskning av koldioxid i Kalmar län (28 000 ton), följt av Västra Götaland (12 000), Skåne (6 464), Västmanland (5 886), Halland (5 402), Östergötland (5 148) Gotland (4 175), Jönköping (4 167) och Södermanland (3 430).

– Man ska även komma ihåg att det finns ett väldigt stort miljömörkertal, åtgärder, exempelvis i form av byggande av bevattningsdammar och investeringar i förnybar energi som lantbrukare gör på helt eget bevåg och med egna pengar, säger Jenny Näslund.

Naturvårdsverket delar in ansökningsmöjligheterna i två tidsperioder. Dels den 8-18 november och dels den 24 augusti-9 september. Nästa möjlighet till ansökan inleds alltså den 24 augusti.