Hur kan lantbruken positionera sig för att bli både en hållbar och lönsam resurs när energiomställningen öppnar för både begränsningar och möjligheter?
På detta webbinarium talar vi om utvecklingen och marknaden för lagring av energi.
På vilket sätt kan lantbruken bli lokala aktörer i de nya Energigemenskaperna?

Hur kan lantbruket bli en resurs i elnätet? Hur kan lokalt producerad energi bli ett extra värde för lantbrukets kunder?

När: Onsdag den 23 juni kl. 10.00-11.30

Plats: Teams live, länk skickas ut till dig strax innan start. Var därför extra uppmärksam på att din mail bli rätt i formuläret nedan.

Ur innehållet:

Övergripande perspektivet och utvecklingen i Sverige och världen. Mats Karlström, Ferroamp.

Exemplet Näshulta.

Energigemenskaper. Engagerande och möjliggörande, ett nytt begrepp inom energisystemet. Digitalisering, delnin och gemensamma mål. Fredrik Billing och Tore Stenbock.

Hur kan vår utrustning bli resurser utan att påverka verksamheten negativt? Mattias Ericsson, Modio med flera.

Eventet finansieras delvis av Jordbruksverket och EU genom projektet ”Minskad klimatpåverkan hos lantbruksföretag.