Ska den ekologiska produktionen i Sverige fortsätta att växa enligt besluten i den nationella livsmedelsstrategin är det viktigt att konkurrenskraften gentemot övriga EU-länder inte försämras. Men om Jordbruksverkets remissförslag till den nya föreskriften går igenom, är det precis vad som händer. Jordbruksverket föreslår att producenterna ska stå för den ökade administrativa kostnaden trots att producenterna i många andra länder inte behöver stå för den kostnaden.

Ytterligare en viktig parameter för att bibehålla konkurrenskraften är att ersättningarna för ekologisk produktion i CAP är likvärdiga med övriga EU-länder.

Låt marknaden styra

LRF anser att marknaden ska styra utvecklingen av ekologisk produktion. Om det finns en växande marknad är svenska lantbrukare villiga att producera, men det bör inte styras genom politiska styrmedel. Enligt livsmedelsstrategin bör såväl den ekologiska som konventionella produktionsökningen svara mot konsumtionens efterfrågan.

Förtydliga myndighetsansvaret

I brevet önskas också att landsbygdsministern förtydligar att det är myndigheterna som har ansvaret för tolkning och vägledning av EU-lagstiftningen för ekologisk produktion. Ansvaret bör inte åläggas branschen.

Bland LRFs medlemmar finns cirka 6000 lantbruksföretag som brukar minst hälften eller mer av sin areal som ekologisk.

Läs hela brevet här

LÄS MER: Svenskt ekologiskt ökar - men det finns orosmoln

LÄS MER: Sverige bäst i Norden på ekologiskt - trots avmattning