Vildsvin orsakar störst skada i nästan alla lantbruksgrödor. Totalt förstörde de 85 400 spannmål, alltså ungefär lika mycket som allt vilt stod för 2014.

I vårrapsen var dovhjorten den värsta marodören och i höstrapsen var det även älg, kron- och dovhjort samt gäss och sångsvanar som stod för skadorna.

Många lantbrukare har slutat odla grödor som vildsvinen tycker om, noterar SCB i sin rapport.

Viltskador förekom på 17 procent av spannmålsarealen under 2020.

Störst var andelen i Götalands skogsbygder där 27 procent av spannmålsarealen hade viltskador.

I Södermanlands län var skördebortfallet för slåttervall 22 procent, ärter 32 procent, höstraps 10 procent och spannmål 8 procent.

Av de som odlar spannmål, trindsäd eller oljeväxter hade 54 procent viltskador i en eller flera grödor.

Bland odlarna av mat- och stärkelsepotatis hade 26 respektive 39 procent viltskador medan motsvarande siffra för odlare av slåttervall var 30 procent.

Mer än en tredjedel  anger att förekomsten av vilt påverkar deras val av grödor. Förekomst av vildsvin har störst påverkan på vad som går att odla.

Många avstår helt från ärter och havre, men även vete och höstraps kan vara svårt att odla på många platser.

LRFs kommentarer

– Vi behöver hjälp nu, det här har gått över styr, säger Anders Wetterin, viltexpert hos Lantbrukarnas riksförbund, till TT.

– Det är tyvärr inte förvånande, men bedrövligt, säger Anders Wetterin.

– Vi måste ha en jaktlagstiftning som kan balansera viltets värde, som är stort, mot viltets kostnader, som tyvärr är mycket större, säger Anders Wetterin.

Läs hela SCBs rapport här

Läs hela TT-texten här