Öcwe 2 500 frågor har besvarats sedan medlemsförmånen Juridisk vägledning startades i februari 2020. 

Nu har vi samlat de vanligaste förkommande frågorna och svaren inom sju olika rättsområden; arrende, plan- och bygglov, lantmäteriärenden, äganderättsintrång, avtalsrätt i näringsverksamheten, familjerätt och vägar.

- Att vi valt just dessa kategorier beror helt enkelt på att det är de rättsområden som de flesta medlemmarna ställer sina frågor inom. Om frågan är av mer generell karaktär kan medlemmarna förhoppningsvis få snabbare svar på sin fråga nu,

- Vi får ett starkt gensvar från medlemmarna. Förhoppningen är att fler medlemmar kan ta stöd i materialet då vi sett att detta är ett önskemål hos många medlemmar. Det gör också att vi kan skapa mer medlemsnytta, säger LRF:s jurist Kajsa Thomsson.

lrf.se/juridiskvagledning hittar du alla frågor och svar.