Markus Hoffman utgör tillsammans med Åsa Hill och Helena Andreason LRFs Expansionsteam som sedan 2015 hjälper lantbrukare som vill bygga ut sin verksamhet med djurhållning och som får avslag från länsstyrelsen på sitt miljötillstånd eller som vill förändra eller överklaga villkor.

– Det handlar om ungefär en medlem per månad och det är ofta rådgivaren som tar kontakt med oss i teamet. En del fall går till domstol. Just nu har teamet tre mål på gång där vi hjälper till både ekonomiskt och med att skriva inlagor.

Unikt, prejudicerande och viktigt för många

Det som avgör om man kan få ekonomisk hjälp är hur unikt ärendet är, om LRF kan skapa ett prejudikat och om det är en fråga som har bäring på många medlemmar.
Markus Hoffman tar ett exempel:

– En grisföretagare i Halland vill bygga ut för att kunna ha fler grisar. Länsstyrelsen kräver att han ska rena utluften från stallarna på ammoniakkväve. För det behöver han en utrustning som kostar i storleksordningen en miljon kronor. Lönsamheten och avräkningspriset tillåter inte en sådan stor investering och bonden överklagar ammoniakvillkoret. Det är första gången en sådan fråga prövas och LRF vill undvika att det utvecklas en praxis där länsstyrelserna får signalen att man kan kräva det i alla liknande fall.

Vattenmålen ökar

I stort sett alla överklaganden handlar om påverkan på vatten och luft genom läckage av kväve eller fosfor. Men det senaste halvåret har renodlade vattenmål ökat. Markus Hoffman nämner ett exempel:

– Vi har ett fall där flera lantbrukare sedan länge tagit vatten ur en å, men nu förbjuder länsstyrelsen det om de inte skaffar en vattendom, något som kostar flera hundra tusen kronor. De har gjort gemensam sak och vi bidrar ekonomiskt och hjälper dem att skriva.

Vänder på alla stenar

Den vanliga proceduren är att man på LRF sätter ihop ett team, som består av bonden, rådgivaren, någon från LRFs Expansionsteam och ett juridiskt ombud. Och ibland kallar man in en expert, kanske en forskare, till teamet och tillsammans vänder och vrider man på problemet.

– Bonden ska känna att hon eller han har haft hjälp av de bästa och att vi har vänt på alla stenar, säger Markus Hoffman.

Ju tidigare desto bättre

Men han poängterar att det är viktigt att teamet kommer in i rätt tid. Ibland händer det att rådgivare eller lantbrukare hör av sig efter att ha förlorat i Mark- och miljödomstolen och vill ha hjälp att ansöka om prövningstillstånd i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen. Men då är det en längre väg att gå, även om expansionsteamet har vunnit de flesta fallen i överdomstolen.

Nätverk av kunskap och erfarenhet

Expansionsteamet jobbar också på att bygga nätverk och erfarenhetsutbyte. Man bjuder regelbundet in miljötillståndsrådgivare från olika företag och berättar vad man själva gör och tar en vända laget runt för att höra vad som är på gång med expansion av djurhållning. Senast kom vissa frågor upp som extra intressanta och det blir nu tematräffar på de ämnena.

– Principmålsbudgetar finns på två enheter på LRF. Kontakta oss gärna, men inte för vilka rättsprocesser som helst, utan tänk på att vissa kriterier som sagt behöver vara uppfyllda, säger Markus Hoffman.