Tid: Onsdag den 22 september kl. 10.00-11.30
Plats: LRF Franzéngatan 1B, Stockholm och på länk

Program

10.00 Inledning och tankar om förnybar energi och närboendemiljö Hållbarhetsambassadör?
10.05 Vindkraft i Sverige, marknad, mål och utveckling Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi
10.15 Processen för etablering av en vindkraftspark Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi
10.30 Äganderätt och intrång Björn Galant, LRF
10.45 Ersättningar, fördelningsmodeller och avtal Nils-Johan Ingvar Nilsson, Ludvig& Co
11.00 Vilket ansvar har jordägaren när det gäller eventuella skador? Hans Kindstrand, Advokat Hans Kindstrand AB
11.15 Frågor och diskussion Tomas Hallberg, Patrik Erixon Moderator fördelar frågor
11.30 Slut

Seminariet finansieras av Jordbruksverket och EU genom projektet "Minskad klimatpåverkan hos jordbruksföretag"