– Det här är något som verkligen påverkar lantbrukarföretagare och jägare. De lever konstant med den här frågan och gör olika anpassningar för att hantera situationen eftersom ett angrepp kan få stora följder, säger projektledare och forskare Annelie Sjölander-Lindqvist.

Rapporten släpps nu av Naturvårdsverket. Forskningen som presenteras har delfinansierats av Naturvårdsverket, LRF och Svenska Jägareförbundet.

Insatser behövs för en hållbar rovdjursförvaltning

Forskare har intervjuat lantbrukare och jägare som har haft angrepp av stora rovdjur på sina tamdjur respektive hundar, och tjänstemän på länsstyrelserna i Örebro, Värmland och Dalarna för att ta reda på hur närheten till varg, lodjur, björn och järv påverkar välbefinnande, stress och oro.

– I vårt arbete med förvaltningsplaner för stora rovdjur är samexistens mellan människor och rovdjur en nyckelfråga. Den här studien är ett värdefullt underlag för oss och visar att vi behöver fortsätta vidta insatser på området för en hållbar rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

– För LRF är studien en tydlig, vetenskaplig bekräftelse på vad våra medlemmar under lång tid har berättat om och lidit av, en viktig signal till regering och myndigheter. Ytterligare en realitet som påverkar är oron för djurrättsaktivism som riktas mot både jägare och lantbrukare, som anonyma telefonsamtal eller protestaktioner på gården, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Bönderna ska inte behöva stå för notan

Anders Wetterin, LRFs expert på jakt och vilt, välkomnar också att detta nu presenteras i en vetenskaplig rapport av ett oberoende universitet.

– Det är värdefullt, och rapporten visar tydligt visar på den stress och oro som djurhållarna känner, och att en bonde inte flyttar på grund av rovdjur. Man är knuten till platsen av både ekonomiska och känslomässiga skäl. Forskarna pekar också på att staten inte ersätter allt som rovdjuren kostar. Det ska inte vara djurhållande bönder som i praktiken till stor del finansierar rovdjurspolitiken, kommenterar Anders Wetterin, LRFs expert på jakt och vilt.

LRF agerar på flera plan

Ett av LRFs mål kopplat till vilt under 2021 är ”Genomlysning av skyddsjaktsregler för stora rovdjur”. Länsstyrelserna har en nyckelroll och LRF har hunnit träffat nästan alla för att diskutera rovdjur, tamdjurshållningen och skyddsjakt. Ytterligare frågor är paragraf 28 och möjligheterna att anonymisera drabbade djurägare och jägare. Det planeras fler möten med politiker och Naturvårdsverket, exempelvis inför revidering av förvaltningsplanen för stora rovdjur.

Läs hela pressmeddelandet.

Rapporten hittar du här.