Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk, så kallas projektet som löper på under de kommande två åren och som ska förbättra arbetsmiljön inom de gröna näringarna. Anslaget på 3,7 miljoner kronor får stor betydelse för alla inom lantbruk och djurhållning, idag några av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige.

Brett förankrat

LRFs projektansvarige, Håkan Johansson, berättar att LRF äger projektet. Styrgruppen är Lantbrukets Arbetsmiljökommitté, LAMK.

– Att ha Lantbrukets Arbetsmiljökommitté som styrgrupp ger en bred förankring hos företagare, rådgivare, utbildare, forskare, arbetsgivare och arbetstagare, säger Håkan Johansson.

Informationen kommer att nå fram till deltagarna genom en serie webbinarier, fysiska eller digifysiska informationsträffar och tematräffar.

Kontaktpersoner på varje region

Basen i informationen är utbildningsmaterialet ”Är du säkert?” från Prevent. Men Håkan Johansson poängterar att ansvariga inom projektet kommer att lyssna på önskemål och anpassa materialet för varje specifikt webbinarium eller informationsträff.

Det kommer att finnas en kontaktperson för arbetsmiljöfrågor på varje LRF-regionkontor som tar upp önskemål om innehållet och som planerar in tillfällen för informationsträffar, så att det inte krockar med andra viktiga aktiviteter i regionen.

Säkerhet lönar sig

En viktig utgångspunkt för projektet är en serie enkätundersökningar som Landja Marknadsanalys genomfört bland 1 000 slumpvis utvalda lantbrukare med några års mellanrum – nu senast under våren 2021. Där framgår attityder och kunskapsnivå kring säker arbetsmiljö bland lantbrukare.

Undersökningen visa bland annat att 67 procent anser att investeringar i säkerhet lönar sig. 33 procent håller med om vikten av att ha en krisplan – en andel som ökat i och med pandemins framfart, och 20 procent anser att olycksrisken ökar på grund av stress.

– Det är lovande för att vi ska få bra gehör i projektet. Men det finns också uppfattningar som kan försvåra arbetet för ökad säkerhet. Till exempel tycker 10 procent att skyddsutrustning inte är nödvändigt och bland unga är det hela 20 procent. 10 procent anser att det ingår i jobbet att utsätta sig för risker, säger Håkan Johansson.

Träffar, webbinarier och kurser

Totalt ryms över hundra informationsträffar i projektets budget under de kommande två åren. Håkan Johansson planerar träffarna tillsammans med naturbruksgymnasier som fungerar som nav för projektet runt om i landet.

Tillsammans med kvalificerade arbetsmiljörådgivare inom Säker Arbetsmiljö Sverige, kommer han att leda både webbinarier de regionala informationsträffarna.

– Vi sammanställer och kompletterar vårt material just nu för att vara redo för de kommande vintermånaderna då kursverksamheten blir mer intensiv.

Vecka 14 fokuserar på arbetsmiljö

Kulmen blir arbetsmiljöveckan under vecka 14 år 2022, då hela branschen fokuserar på arbetsmiljö och lyfter sina bästa tips och idéer. I samband med veckan vill projektet satsa extra på att synas och höras i media för att tydligt visa att säkerhet och arbetsmiljö är något man tar på allvar. Förhoppningen är att kommunikationsinsatsen ska öka branschens attraktionskraft.