Sedan stämman i maj debatteras mycket samtidigt under paraplyet klimat och miljö, konstaterade Palle Borgström och nämnde bland annat IPCCs reviderade syn på metan. Nu resonerar man annorlunda om metanets påverkan, att det bryts ner efter tio år och försvinner, något som påverkar livsmedels klimatpåverkan. Det är en nyhet som har svårt att leta sig upp på rubrikerna och det är en fråga LRF behöver lyfta, tillsammans med andra aktörer.

Lyfta fram kött och blod i skogen

Dessutom har vi en otroligt polariserad debatt kring skogen som präglas av mycket åsikter och vårdslöshet med fakta, något som även en rad myndigheter har påpekat.

Skogsdebatten är det område LRF har jobbat allra mest med det senast året, sa Anna Karin Hatt. Det har till stor del handlar om att belysa faktafel och missförstånd i både SVT och DN. Framförallt familjeskogsbrukets perspektiv saknats. LRF kommer, tillsammans med skogsägarföreningarna, att genomföra en kommunikationskampanj om familjeskogsbrukaren. Där ska vi visa på mångfalden i ägandet och hur den i sin tur leder till mångfald i skogen. Kampanjen kommer att vända sig till allmänheten och inledas i sociala medier, men också synas i reklam och på nyhetsplats. Parallellt görs ett opinionsbildningsarbete riktat till politiker för att framhålla skogsbrukare av kött och blod och deras ansvarstagande för skogen.

Starkare tillsammans

I samband med pandemin, berättade Anna Karin Hatt, är det lättare att få genomslag för positiva nyheter, framtidstro och hopp. LRFs hållning är också att vi inte vill bidra till ytterligare polarisering, utan nyansering.

Palle Borgström ser också att genomslaget blir bättre när avsändaren är människor med fötterna i myllan. Och det finns det ju gott om i LRF. Han själv brukar avsluta sina brev till medlemmarna med ”Med dig som medlem blir vi en röst starkare.” och det är just det som är LRFs grundidé, att vi blir starkare tillsammans.

Folkrörelsen kan inte tas för given

Pandemin ett styrkeprov för organisationen, berättade Anna Karin Hatt. Men vi klarat den bra och i vissa fall också växlat upp. Men alla längtar efter att få ses och ha fysiska möten, det blir extra tydligt i en organisation som baserar sig på en så djup och bred folkrörelse som LRF är. Det är unikt för oss. Men folkrörelsen kan inte tas för given, vi måste fortsätta att utveckla den så att den blir modern och attraktiv, även för unga. Och med ett nytt flexibelt arbetssätt, tar organisationen med sig det bästa vi lärt oss av det som varit.

Palle Borgström ser att LRF har tappat lite av dynamiken i att folk träffas och de små samtalen. Men att vi inte saktat ner i påverkansarbetet, snarare tvärtom. Hans egen kalender är nu full. LRF är också en organisation som är stark i kris, oavsett vad det är för kris.

Rörlig höst

Anna Karin Hatt spår rörliga kommande månader när budgeten ska manglas, ny partiledare väljas, nya talmansrundor och förhandlingar kommer att äga rum i riksdagen om ny regering och statsminister. Det blir många utmaningar, men också möjligheter. Det politiska läget kommer förmodligen att klarna först nästa höst efter valet i september. Men många av LRFs frågor finns med i politiska debatten, vi har slagläge, menar hon.

alle Borgström påpekade att LRFs arbete sker på bredare front nu, hela riksdagen är viktig i det här oförutsägbara läget.

Landsbygdsminister behövs

Det som är säkert är att vi får en ny minister igen när Ibrahim Baylan går. Egentligen är utfallet i sakfrågorna viktigare än själva ministern, menade Palle Borgström. Men på lång sikt på EU-nivå betydelsefullt att vi har en minister att skicka. Ministerrådet blir viktigare och Sverige behöver bygga allianser där. Det vår negativa konsekvenser om vi inte har en landsbygdsminister.

Avslutningsvis fick Palle Borgström och Anna Karin Hatt frågan om vilken rubrik de skulle vilja se i media.

”För att klara klimatet måste vi bruka jorden och skogen”, var Palle Borgströms val.
”Ljus framtid för de gröna näringarna”, sa Anna Karin Hatt.

Dags för kloka beslut

Efter samtalet öppnades extrastämman och det var dags för motionshantering. Palle Borgström ser det som en högtid och präglad av examensstämning. Han påminde om att bakom varje motion finns en medlem och en tanke som går genom LRFs demokratiska organisation. En process som ger energi och engagemang till hela LRF. Nu är det upp till fullmäktige att ta kloka beslut för kommande års verksamhet.

Se och hör hela samtalet i efterhand via länken uppe till höger.